VÅRE TJENESTER

Allmennlege

Lege Hossein Banitalebi jobber som allmennlege i Nydalen. Han har lang erfaring fra private legesentre.

Barnelege

Du kan få time på dagen hos barnelege for utredning og behandling av akutte og kroniske sykdommer hos barn.

Ultralyd

Du kan få time til ultralydundersøkelse i svangerskapet fra 6. svangerskapsuke. 

 

Helseattest

Helseundersøkelsen i forbindelse med helseattester er relativ omfattende og inkluderer blant annet test av hørsel, syn og fargesyn. 

Bedriftshelsetjeneste

Dine ansatte kan bestille time på nett og kommer som regel rett inn til legen. Din bedrift sparer mange timer på at de ansatte ikke venter i telefon eller hos legen.

Småkirurgi

Du kan få time til småkirurgiske inngrep, sutur av kutt, behandling av diabetiske sår og fjerning av føflekker på Helsepartner.

Allmennlege

 Infeksjoner

i luftveier, mage- og tarmsystemet og urinveier som bihulebetennelse, urinveisinfeksjoner, og luftveisinfeksjoner.

Muskel- og skjelettplager:

utredning og behandling av smertetilstander i skulder som frossen skulder og senebetennelse, albuesmerter, knuter, cyster og rifter i akillessenen og tilstander i fotsålen. Injeksjon av kortison, henvisning til MR og operasjon ved behov.

Astma  og allergi

hos barn og voksne: måling av lungefunksjon, allergitesting. Tett oppfølging av behandlingen.

Livsstilssykdommer

som overvekt, høyt blodtrykk og diabetes: klinisk undersøkelse, relevante blodprøver og tester. Kostveiledning og motivasjon.

Stressrelaterte plager

mistrivsel på jobb og utredning av årsakssammenheng mellom belastninger på arbeidsplassen og helseplager: samtale om arbeidsmiljø og livssituasjon, deltagelse i dialogmøte med arbeidsgiver ved behov.

Helsekontroller:

Årlig helsekontroll av privatpersoner og bedriftsansatte som inkluderer klinisk undersøkelse, relevante blodprøver, måling av vekt, blodtrykk, lungefunksjon, hørselstest og EKG.

 

BESTILL DIN TIME 

Barnelege

 Nyfødtundersøkelse

Har du behov for ekstra kontroll av det nyfødte hos en barnelege eller har behov for å snakke med en barnelege kan du bestille time til nyfødtundersøkelse. Undersøkelsen dekker alle organer og er lik undersøkelsen nyfødte gjennomgår før utskriving fra fødeavdelingen.

Uvanlig gråting og kolikk hos nyfødte:

Det er flere årsaker til at nyfødte gråter mye, er utrøstelige eller har symptomer på å ha smerter i magen. Systematisk gjennomgang av historien og undersøkelse av det nyfødte kan gi et pekepinn på hva som er årsaken til uro og skriking hos babyen.

Intoleranse for kumelk proteiner

hos den nyfødte kan være en årsak. Spesielle ernæringsløsninger som Nutramigen kan være lettere å fordøye for de minste.

 Astma og allergier hos barn :

Barn kan være allergiske mot forskjellige stoffer i forskjellige aldre. Allergi mot egg og melk er vanlig blant de minste. Etter hvert kommer allergier mot erter og fisk. Fra 5-6 års alderen kan barn reagere på pollen. Blant tenåringer ser man flest med pollenallergi. Egg og melkeallergi forsvinner som regel ved skolestart.

Eksem hos barn :

kan ha sammenheng med allergi. Jo yngre barna er jo oftere finner man sammenheng mellom eksem og allergi. Små barn reagerer på matvarer som egg, fisk og melk. Mange av disse allergiene forsvinner når barna blir større.

Ultralyd i Svangerskapet

Du kan få time til ultralydundersøkelse i svangerskapet fra 6. svangerskapsuke. Henvisning er ikke nødvendig, men du bør ta med svangerskapsjournalen og resultater av tidligere undersøkelser. Undersøkelsen gjennomføres av mannlig barnelege. Det er anbefalt at du tar med deg noen som er sammen med deg under undersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres innvendig (vaginal) til og med uke 9. Formålet med undersøkelsen er å følge med på fosterets vekst og utvikling, plassering av fosteret, og antall fostre. Fostervann og morkake blir også undersøkt.

Bilder og film: Ultralydundersøkelsen er primært rettet mot fosterets vekst og utvikling og mesteparten av tiden vil bli brukt på dette tema. Interessante filmklipp og bilder vil bli lagret og du vil få meg deg bilder på CD.

Tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapet kan være aktuell ved:
IVF
Kvinner som har hatt problemer med å bli gravide
Historie på tidligere spontanaborter
Alder over 31-35 avhengig av tilleggsfaktorer
Tette eggstokker som følge av kirurgi eller klamydiainfeksjon
Tidligere svangerskap utenfor livmoren
Smerter eller blødninger
Uvanlig kvalme eller hvis det er grunn for å se etter tvillingsvangerskap

Forberedelser: 

Det er ikke lov å undersøkelse nakkefold i privatpraksis, kvinner med risiko blir henvist til Rikshospitalet for denne type undersøkelse.
Dersom det blir oppdaget feil ved fosteret under undersøkelsen vil mor bli informert om funnet og henvist til Rikshospitalet.

Urin i blæren danner god bakgrunnskontrast for ultralydbølger. Luft i tarm og magefett stopper ultralydbølger. Du bør derfor møte opp med full urinblære til undersøkelsen og unngå å spise mat eller drikke kullsyreholdig brus i 2 timer før undersøkelsen.
Undersøkelsen varer i 15- 20 minutter tidlig i svangerskapet og 30-45 minutter fra uke 14.

BESTILL DIN TIME 

Helseattest

Helseattest til petroleumsarbeidere (Offshoreattest)

Alle Offshorearbeidere og besøkende på plattformer skal ha gyldig Offshoreattest. Legen skal være godkjent for å utstede Offshoreattester. Hos oss får du som regel rask time, og vil få attesten med deg dersom du er frisk og fyller helsekravene

Helseattest til yrkesdykkere og hobbydykkere

Det stilles strenge helsekrav til yrkesdykkere. Kroppen utsettes for stor påkjenning i dypet når omgivelsestrykket er høyt. Det er flere medisinske tilstander som er uforenelig med dykking.

Helseattest for sjømenn

Ordningen med helseattest til sjømenn skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste og ikke utgjør en fare for selv, andre eller for sikker drift.

Helseattest til førerkort

For få førerkortattest skal søkeren ikke ha sykdom som utgjør risiko i trafikken. Rusmisbruk er i utgangspunktet ikke forenelig med å få helseattest for førerkort.

Egenerklæring til helseattest: Søker skal fylle ut egenerklæring. For å spare tid kan du laste ned egenerklæringen her, fylle ut og ta med til konsultasjonen. Egenerklæringen signeres i legens påsyn.

Du kan laste ned egenerklæringer her: Egenerklæring sjømenn; Egenerklæring offshore; Egenerklæring yrkesdykker innakjærs; Egenerklæring offshoredykking; Egenerklæring og helseerklæring hobbydykker; Egenerklæring førerkort

Legitimasjon: Du skal ha med gyldig legitimasjon. For sjømannsattester godtas kun førerkort, sjømannsbok eller pass.

Sjømannsattesten sendes elektronisk inn via Altinn. Legen får en kopi som signerer og gir til søkeren.

Helseundersøkelsen i forbindelse med helseattester er relativ omfattende og inkluderer blant annet test av hørsel, syn og fargesyn. Klinisk undersøkelse av hjerte, lunger, mage, ører, munn og øyene. Undersøkelse av muskelkraft, reflekser, balanse, kraft og koordinasjon.

Røntgenundersøkelse: det er legen som basert på din egenerklæring avgjør om du trenger å ta røntgenundersøkelse av lungene for å utelukke tuberkulose. Personer med opphold i områder med høy forekomst av tuberkulose, eller de som kan ha vært utsatt for smitte på annen måte henvises til røntgen. Det tas røntgenbilde av alle yrkesdykkere ved første undersøkelse.

EKG: søkere over en viss alder, eller andre med historie på hjertesykdom blir undersøkt med EKG

Blodprøver tas på indikasjon.

BESTILL DIN TIME 

Bedriftshelsetjeneste

Elektronisk kommunikasjon med brukere: Journalsystemet Profdoc Vision Online er et moderne journalsystem med mulighet til å sende e-resepter og elektroniske henvisninger, og den kan motta elektronisk prøvesvar.

Bestilling av timer skjer via online bookingssystem på hjemmesiden eller per telefon.

Prøvesvar lastes ned via egen portal.

Rapport fra bedriftshelsetjenesten etter gjennomført helsekontroll: De ansatte får resultater av sine helseundersøkelser direkte. Arbeidsgiver får summarisk oversikt over antall ansatte som har vært til helsekontroll. Forhold som har betydning for arbeidsmiljøet kan formidles arbeidsgiver etter samtykke fra de ansatte

Bedriftsavtaler og personal legeordning:

dine ansatte kan bestille time på nett og kommer ned til kontoret. De kommer som regel rett inn til legen. Din bedrift sparer mange timer på at de ansatte ikke venter i telefon eller hos legen.

Konsultasjoner:

både ansatte og deres familier kan bestille time til konsultasjon. Det er kort ventetid hos oss, og de ansatte kommer som regel rett til legen.

Helsekontroller:

helsekontroll av de ansatte kan gjennomføres både i vår bedriftshelsetjeneste og ute i bedrifter.

Helseundersøkelsen består av samtale om arbeidsmiljø, klinisk undersøkelse, relevante blodprøver, og tester som EKG, lungefunksjonsmåling, hørselsmåling, vekt, og blodtrykk. Henvisninger og resepter inngår i pakken. Les mer om helsekontroller

Småkirurgi

Du kan få time til småkirurgiske inngrep, sutur av kutt, behandling av diabetiske sår og fjerning av føflekker på Helsepartner.

 

Føflekker:

nesten alle har føflekker, og de fleste føflekker blir ikke ondartet. Føflekk kreft er svært aggressiv og sprer seg rask. Det er viktig med forholdsregler og regelmessig sjekk av sine føflekker. Føflekker som endrer utseende, er større enn 5 mm, blør eller klør skal fjernes. Føflekker med suspekt utseende blir sendt inn til undersøkelse. Les mer om faresignaler ved føflekker her:

Risiko for føflekk kreft er økt når en eller flere av følgende risikofaktorer er tilstedet:

  • Hos personer som har hatt føflekk kreft tidligere
  • Når en førstegrads slektning har hatt føflekk kreft
  • Rødt hår
  • Solforbrenning av huden

Diabetiske sår:

ved diabetiske sår er blodforsyningen til hudens øverste lag dårlig. Huden klarer ikke å danne nye celler som dekker såret. Det kan komme infeksjon i såret som forhindrer dannelse av ny hud.

Prinsippene ved behandling av diabetiske sår er å fjerne dødt hud, som er ofte infisert med bakterier, deretter daglig sårskift og steril sårstell til ny hud har dekket område.

 

Praktisk informasjon vedrørende småkirurgi:

Tidsbruk: ca. 30 minutter

Forberedelser: du bør opplyse om du har reagert på lokalbedøvelse eller svimt av etter tidligere prosedyrer. Du bør ikke trene på 3-4 dager (helst en uke) etter prosedyren da det er fra for at stingene går opp eller at svetten forårsaker sårinfeksjon.

Du bør kunne ta fri resten av dagen da det kan komme blod i bandasjen og sårskift blir nødvendig. Normalt vil man kunne jobbe.

Pris for småkirurgiske inngrep er 900,- kroner inkludert lokalbedøvelse, sutur, fjerning av sutur og sending av føflekker til undersøkelse.

Sutur av småkutt: rene kutt som er opp til 8 cm lange, og ikke involverer kun hud og ikke strukturer under kan sys hos oss. Større dype kutt eller forurensede sår skal behandles av kirurg eller lokal legevakt.

BESTILL DIN TIME