Skip to content

Helseattest yrkesdykker

Helseattest yrkesdykker

Timebestilling

Telefon 24022437      Timebestilling via pasientsky

Timebestilling

Telefon 24022437      Timebestilling via pasientsky

Det er strenge helsekrav til yrkesdykkere. Kroppen blir utsatt for enorm påkjenning i dypet og selv små helseproblemer kan få alvorlige konsekvenser.

Dykkeren skal være i god fysisk og psykisk form og ikke ha en tilstand som kan føre til tap av bevissthet, desorientering eller farlige situasjoner.

Tilstander som astma, diabetes, epilepsi eller hjertesykdom er som regel uforenelig med å jobbe som dykker.

Helseundersøkelsen består av klinisk undersøkelse, test av balanse, kraft, hørsel og lungefunksjon, blodprøver og røntgenundersøkelse av lungene ved første attest, og deretter ved en viss regelmessighet.

Forberedelser: det er viktig å ikke drikke eller spise sukkerholdig mat eller drikke dagen sjømannen skal til helseundersøkelse. Ha med kopi av din tidligere attest (om du har en) og gyldig legitimasjon.

Egenerklæring: du kan fylle ut egenerklæringen på forhånd og signere den hos legen

Gyldighet: maksimal gyldighet er et år. Ved sykdom kan gyldighet settes til kortere periode. Normalt får du attesten med deg samme dag.