Skip to content

Infeksjoner i hals og ører hos barn forekommer svært hyppig, særlig det første året barnet begynner i barnehage. Enkelte barn plages oftere av infeksjoner og kan ha behov for undersøkelse hos barnelege.

Mange barn har tendens til å hoste, noe som oftest er ufarlig, men hos enkelte kan det være RS- virus eller astma.

Barn får alt for ofte unødig antibiotika, dels på grunn av at enten legen, foreldre eller begge deler er uerfarne. Det er viktig med adekvat undersøkelse og prøvetaking.