Skip to content

Petroleumslege

Timebestilling

Telefon 24022437      Timebestilling via pasientsky

Timebestilling

Telefon 24022437      Timebestilling via pasientsky

Helseattest offshore

Alle arbeidere i offshoreindustrien og besøkende på plattformer skal ha gyldig offshoreattest fra godkjent petroleumslege. Ordningen skal sikre at de som jobber eller besøker plattformene ikke utgjør risiko for seg selv, sine omgivelser, sikker drift av installasjoner eller at de ikke har en medisinsk tilstand som kan føre til en kostbar medisinsk evakuering.

Helseundersøkelsen i forbindelse med helseattesten er omfattende og inkluderer klinisk undersøkelse, test av syn, fargesyn og hørsel, urinprøve og nødvendige blodprøver. Røntgenundersøkelse og EKG tas på indikasjon. 

Forberedelser: du trenger ikke å møte opp fastende, men du skal ikke spise eller drikke noe sukkerholdig før du kommer til undersøkelsen. 

Ha med kopi av din tidligere attest (om du har en) og gyldig legitimasjon.

Fyll ut egenerklæringen på forhånd

Gyldighet: maksimal gyldighet er for to år. Ved sykdom kan gyldighet settes til kortere periode. Normalt får du attesten med deg samme dag.