Skip to content

Risikosvangerskap

 

Timebestilling

Telefon 24022437      Timebestilling på nett

 

Priser

Se prisliste

Oppfølging av risikosvangerskap

 

Enkelte svangerskap løper større risiko enn andre og krever tettere oppfølging.

Her er noen faktorer som kan påvirke svangerskapet

  • Alder: med økende alder vil det også øke risiko i svangerskapet. Kvinner over 35 år har både større problemer med å bli gravide og større risiko for å få komplikasjoner i svangerskapet.
  • Tidligere spontanaborter: tidlig spontanabort forekommer hyppig og ca. 90% av spontanaborter skjer før 7. uke. Ved spontanabort etter 10. uke eller ved flere enn to spontanaborter bør kvinnen gjennomgå medisinsk undersøkelse med blodprøver og ultralyd helst før neste svangerskapet og etter at hun er blitt gravid på ny.
  • Blødninger i svangerskapet: de fleste tilfeller av blødning i svangerskapet er ufarlige, men enkelte ganger kan blødning i svangerskapet være tegn på noe alvorlig. Mørk blod med klumper er et dårlig tegn.
  • Smerter i svangerskapet: Mange kvinner kan oppleve smerter i lysken, magen eller underlivet uten at det er tegn til noe farlig, men sammentrekninger i livmoren når det er ledsaget av blødninger trenger nærmere utredning. Det samme er smerter i eggstokkene.
  • Tvillingsvangerskap: hvis det er flere tvillinger i nær slekt bør det gjøres tidlig ultralyd for å bekrefte antall fostre. Tvillingsvangerskap kan ha noe høyere HCG i starten, hvis det er høy HCG i forhold til antall uker bør det gjøres undersøkelse nærmere med ultralyd.
  • Unormal HCG: hvis det er for høye eller for lave HCG-verdier bør det tas ultralyd for å undersøke fosterets vekst og utvikling.
  • Klamydiainfeksjon: gjennomgått infeksjon med klamydia kan føre til tette eggledere som i sin tur kan føre til svangerskap utenfor livmoren, dette er særlig aktuelt hvis klamydiainfeksjonen førte til kliniske tegn til bekkeninfeksjon (salpingitt).
  • Tidligere svangerskap utenfor livmoren vil øke risikoen for at neste svangerskap også fester seg utenfor livmoren.
  • Sykdommer: en rekke sykdommer øker risiko i svangerskapet. Eksempler på dette er diabetes, lavt stoffskifte, høyt blodtrykk, overvekt og depresjon.
  • Medikamenter: en rekke medikamenter kan påvirke svangerskapet i negativ retning. Særlig viktig i denne sammenheng er medikamenter som kan påvirke nydannelse av celler eller nedsette børsteaktiviteten i eggstokkene. Eksempler på disse er cellegift eller medisiner mot leddgikt