Skip to content

TJENESTER

 

Fastlege

Sykefraværsoppfølging

Oppfølging av de sykemeldte, deltagelse i møte med NAV og utredning og henvisning ved behov.

Sykefraværsoppfølging

Oppfølging av de sykemeldte, deltagelse i møte med NAV og utredning og henvisning ved behov.

Astma  og allergi

Utredning og behandling av astma og allergi. Lungefunksjonsmåling (spirometri) og allergitesting. 

Livsstilssykdommer 

Utredning og behandling av livsstilssykdommer som overvekt, høyt blodtrykk, diabetes, mistrivsel og depresjon. Utredning med klinisk undersøkelse, blodprøver og EKG. Kostveiledning og motivasjonstrening.

Intoleranse for matvarer og cøliaki

Utredning av matvare intoleranse, fordøyelsesbesvær, sure oppstøt og cøliaki. Kostveiledning, medikamentell behandling og videre henvisning.

 

Muskel og skjelett

Utredning av smerter i muskler og ledd. Kortison-injeksjon i ledd. Ultralydundersøkelse av skulder, ankel, fotsåle og akillessenen.

BESTILL DIN TIME 

Barnelege

 Astma og allergier hos barn 

Diagnosen astma hos barn settes på bakgrunn av en rekke symptomer, observasjoner og opphopning av astma i nær slekt.         

En allergisk reaksjon er som regel immunforsvarets overreaksjon på et stoff som normalt tolereres godt av andre personer. Eksempler kan være reaksjon på matvarer eller dyrehår. Allergisk reaksjon kan variere fra mildt til alvorlig form.

Eksem hos barn 

Eksem er en tilstand hvor huden kan bli rød, flassende, kløende og irritert. Det kan komme sprekker i huden med påfølgende bakteriell infeksjon. Noen ganger finnes det en sammenheng mellom eksem, allergier og astma. Jo mindre barn er jo større er sjansen for at eksemet er allergisk betinget. Det er viktig med allergitesting og adekvat behandling av eksem.

Helseattester

Helseattester

Felles for alle helseattester:

Det er viktig å ha med seg gyldig legitimasjon. Sjømannsattester sendes inn elektronisk via Alltinn og det er kun ID-kort med nummer av typen pass (både norsk og utenlandsk), førerkort, sjømannsbok og bankkort kan aksepteres.

Har du kopi av gammel helseattest er det fint å ha den med. Du kan få helseattesten med deg samme dag hvis du er frisk og fyller kravene.

Ultralyd