Skip to content

Ultralyd i Svangerskapet  og svangerskapskontroll

Ultralyd i svangerskapet og svangerskapskontroll

Bestill time til ultralyd i svangerskapet, svangerskapskontroll og oppfølging av risikosvangerskap

For timebestilling ring 24022437 eller bestill time på nett

Undersøkelsen gjennomføres av mannlig barnelege. 

Det er ikke lov å undersøke nakkefold i privatpraksis, dersom det blir oppdaget funn vil du bli informert og henvist videre. 

 

Ultralyd i svangerskapet

 • Tidlig ultralyd fra 6. svangerskapsuke: ultralyd er den sikreste metode for å fastlå pulsering hos fosteret og fosterets plassering i livmoren. Fra 7. uke kan også foreløpig termin beregnes.
 • Ultralyd ved smerter i svangerskapet: smerter i svangerskapet forekommer hyppig og er som regel ufarlig. Ved uvanlige smerter er det viktig å gjennomføre ultralydundersøkelsen for å fastlå at det er fortsatt liv og at fosteret ligger i livmoren.
 • Blødninger i svangerskapet: spotblødning kan forekomme uten at det er farlig. Ved store blødninger, eller når det kommer ut mørke klumper eller blødning ledsaget av smerter er det viktig å gjennomføre ultralydundersøkelsen
 • Tvillingsvangerskap: dersom kvinen har tvillinger fra før eller hvis det er flere tvillinger i nær slekt bør det tas ultralyd tidlig i svangerskapet
 • Når det er tvil om svangerskapets lengde: enkelte kvinner blir gravide mens de går på p-piller eller har uregelmessig mens.
 • Se fosterets kjønn på ultralyd: ideelt er det best å vente til 15. uke for å se fosterets kjønn på ultralyd da ultralydundersøkelsen tidligere kan være forbundet med usikkerhet.
 • Les mer om HCG

Svangerskapskontroll

Hos oss kan du kombinere vanlig svangerskapskontroll med ultralyd i svangerskapet. Dette er særlig aktuelt for kvinner som har opplevd komplikasjoner i tidligere svangerskap, bruker medisiner eller ønsker å føle seg trygge. I tillegg til ultralyd vil det bli tatt relevante blodprøver

 

Risikosvangerskap

Enkelte kvinner har større risiko i svangerskapet og bør følges opp tettere. Her er noen eksempler på risikosvangerskap

 • Tidligere spontanabort: kvinner som har gjennomgått tidligere spontanabort kan bli undersøkt med blodprøver og tidlig ultralyd

Ved gjentatte spontanaborter er det anbefalt å ta blodprøver før neste planlagte svangerskap

 • Gjennomgått klamydiainfeksjon kan føre til svangerskap utenfor livmoren
 • Tidligere svangerskap utenfor livmoren: kvinner som har hatt svangerskap utenfor livmoren har større risiko for å få ny svangerskap utenfor livmoren. Det er viktig med tidlig ultralyd for å fastlå fosterets plassering
 • Alder: kvinner som er over 35 år har større risiko for å få komplikasjoner i svangerskapet.
 • Kvinner som har diabetes, lavt stoffskifte eller har gjennomgått behandling med cellegift eller medikamenter som påvirker immunsystemet
 • Tidligere spontanaborter
 • Tvillingsvangerskap
 • Tidlig ultralyd kan være aktuelt hos kvinner som har i sine tidligere svangerskap har opplevd uoverensstemmelse mellom termin beregnet ut i fra siste mens, ultralydtermin ved 18. uke og i hvilken uke barnet ble født

Se bilder av ultralyd uke for uke